REKLAMACJE W PLAY

Dochodzenie swoich roszczeń w Play - P4 Sp. z o.o.

Wpisy otagowane „odpowiedź”

 • poniedziałek, 21 listopada 2011
  • Sprzedaż na odległość w Play - moja historia cz.X

   1) W dniu 6.10.2011 r. (a zatem 115 dni od daty wysłania mojej rezygnacji pocztą - 13.06, a 95 dni od daty rejestracji mojego zgłoszenia w serwisie Play24 - czyli od 3.07.2011 r.), po dwukrotnej interwencji w tej sprawie do UKE (I skarga z 10.08.2011 r., II skarga 30.09.2011 r.) i jednej interwencji u Rzecznika Play (30.09.2011 r.), Play przekazał swoją odpowiedź do UKE, a następnie w serwisie Play 24 do mnie (wysyłając odpowiedź także pocztą tradycyjną).

   2) Treść odpowiedzi Play do mnie brzmiała następująco:

   "(...) potwierdzamy otrzymanie wiadomości mailowej 3 lipca 2011 roku oraz 30 września 2011 roku wysłanej do Rzecznika Prasowego Play. Sprawa dotyczy anulowania aneksu, blokady numeru oraz wystawienia korekt do faktur.

   Po otrzymaniu od Pani maila 30 września 2011 roku jeszcze tego samego dnia zweryfikowaliśmy zaistniałą sytuację na Pani koncie.

   Osobie odpowiedzialnej za wydłużony czas rozpatrywania niniejszego zgłoszenia oraz za brak kontaktu z Panią przypomnieliśmy zasady i procedury jakie bezwzględnie powinny być przestrzegane w celu profesjonalnej obsługi Klienta.

   Zapewniamy, że zarówno jakość świadczonych usług, jak również profesjonalna, satysfakcjonująca każdego Klienta obsługa są dla nas najważniejsze i podlegają nieustannej weryfikacji oraz doskonaleniu. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

   Pani reklamacja została uznana za zasadną.

   W rozwiązaniu sprawy nume xxxxxxxxxxxxxxxxxx poinformowaliśmy, że w wyniku nieprawidłowości na koncie abonenckim xxxxxxxxxxxxx wprowadziliśmy błędną taryfę. Tym samym 20 września 2011 roku przywrócone zostały pierwotne warunki tj. taryfa LongPLay 29 ze zniżką 50% na czas nieokreślony. W rozwiązaniu sprawy poinformowaliśmy, że do faktur numer F/xxxxxxxxxxxxx/xx/xx, F/xxxxxxxxxxxxx/xx/xx, oraz F/xxxxxxxxxxxxx/xx/xx wkrótce zostaną wystawione korekty.

   Przepraszamy za opóźnienie. Zlecenie wprowadzenia korekt do ww. faktur zostało zrealizowane 6 października 2011 roku. Korekty zostaną wysłane do Pani w oddzielnej korespondencji. Wystawiliśmy korekty na kwotę:


   - xxxxx zwiększającą należność za fakturę numer xxxxxxxxxxx (abonament za okres od 14 do 19 czerwca 2011r wg taryfy LongPlay29);

    - xxxx zmniejszającą należność za fakturę numer xxxxxx (anulowanie abonamentu za okres od 14 do 19 czerwca 2011r oraz 20 czerwca do 19 lipca 2011 roku
   wg taryfy LongPLay II 129 i naliczenie abonamentu za okres od 20 czerwca do 19 lipca 2011 roku wg taryfy LongPLay29);

   - xxxx  zmniejszającą należność za fakturę numer xxxxxx (anulowanie abonamentu za okres od 20 lipca do 19 sierpnia 2011roku wg taryfy LongPLay II 129
   i naliczenie abonamentu za okres od 20 lipca do 19 sierpnia 2011roku wg taryfy LongPLay29);

   - xxxx zmniejszającą należność za fakturę numer xxxx (anulowanie abonamentu za okres od 20 sierpnia do 19 września 2011roku wg taryfy LongPLay II 129
   i naliczenie abonamentu za okres od 20 sierpnia do 19 września 2011roku wg taryfy LongPLay29).

   Zaległość na koncie abonenckim wynosi xxx. Po zaksięgowaniu należności wynikających z wystawionych korekt tj. xx +xx+ xx-xx) do zapłaty pozostaje kwota w wysokości xx zł. Prosimy o uregulowanie należności, gdyż działania zapobiegające blokadzie na koncie zostały wstrzymane do 1 listopada 2011 roku.

   Z powodu wydłużonego procesu wprowadzenia korekt do systemu usługa numer xxxxxxxx została zablokowana 26 września 2011 roku (tego samego dnia została odblokowana) oraz 29 września 2011 roku (odblokowana 30 września 2011 roku).

   W swojej korespondencji wspomina Pani o odszkodowaniu za przerwę w świadczeniu usług. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o. o. dla Abonentów § 9 pkt 5 „W przypadku przerwy w świadczeniu wszystkich Usług Telekomunikacyjnych trwającej dłużej niż 24 godziny Abonent ma prawo zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniej opłaty miesięcznej (liczonej według ostatnich trzech faktur VAT dla Numeru MSISDN, którego dotyczy przerwa w świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych, a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy Rachunki Telekomunikacyjne – średniej opłaty miesięcznej z wszystkich wystawionych rachunków) za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny przerwy”. W Pani przypadku przerwa trwała około 25h.

   Tym samym średnia miesięczna opłata wyniosłaby xx. Kwota została wyliczona na podstawie trzech ostatnich wystawionych rachunków. Trzy ostatnie wystawione faktury to: xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xx(prawidłowa wartość FV xx po uwzględnieniu korekty xxx ), xxxxxxxxx (prawidłowa wartość FV xxx zł po uwzględnieniu korekty xxxx ). Wpłata odszkodowania za jeden dzień przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych wyniosłaby xxx ( średnia miesięczna xxx +xxx + xxx= xxx/3m-ce= xx/30 dni).

   Nasza propozycja zadośćuczynienia to 50% upustu na abonament LongPLay 29 od kwoty xxxx, który będzie przyznawany przez 3 Okresy Rozliczeniowe. Wartość abonamentu wyniesie xxx zł. Łączna kwota upustu 3x xxx zł wydaje nam się odpowiednią formą rekompensaty w zamian za należne odszkodowanie w wysokości xxx. Upust zostanie podłączony 20 października 2011 roku wraz z rekompensatą minutową zaproponowaną w rozwiązaniu sprawy numer xxxxxxxxxx.

   Dodatkowo informujemy, ze próbowaliśmy skontaktować się z Panią w dniu dzisiejszym w celu przedstawienia rozwiązania sprawy. Niestety próba zakończyła się niepowodzeniem.Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienia są wystarczające oraz takie rozwiązanie pozwoli na pozytywne zakończenie sprawy.


   W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszą Obsługą Klienta za pomocą strony internetowej, e-mailem ok@pomocplay.pl, listem, faksem, pod numerem telefonu *600, 790600600* lub przez Punkt Sprzedaży Play.

   Z poważaniem,
   (...)

   Powyższa odpowiedź wyczerpuje drogę postępowania reklamacyjnego. Informujemy, iż przysługuje prawo wniesienia odwołania od podjętej decyzji do Działu Rozpatrywania Odwołań od Reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

   Zgodnie z §7 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. nr 226 poz. 2291) dalszych roszczeń można dochodzić również w postępowaniu sądowym przed sądem powszechnym właściwym dla miejsca zawarcia umowy, w postępowaniu mediacyjnym przed Prezesem UKE, lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Prezesie UKE."

   * podany numer dotyczy klientów biznesowych - ja powinnam dzwonić pod numer: 790 500 500

    

   Notki z tej samej kategorii:

   1)  http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/09/Dlaczego-blog-o-PLAY.html

   2) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/09/Sprzedaz-na-odleglosc.html

   3) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/09/Sprzedaz-na-odleglosc-moja-historia-czI.html

   4) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/10/Sprzedaz-na-odleglosc-moja-historia-czII.html

   5) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/10/Sprzedaz-na-odleglosc-moja-historia-czIII.html

   6) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/10/Sprzedaz-na-odleglosc-moja-historia-czIV.html

   7) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/10/Sprzedaz-na-odleglosc-moja-historia-czV.html

   8) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/10/Sprzedaz-na-odleglosc-w-Play-moja-historia-czVI.html

   9) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/11/Sprzedaz-na-odleglosc-w-Play-moja-historia-czVII.html

   10) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/11/Sprzedaz-na-odleglosc-w-Play-moja-historia-czVIII.html

   11) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/11/Sprzedaz-na-odleglosc-w-Play-moja-historia-czIX.html

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   emi_grise
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 21 listopada 2011 08:47
 • poniedziałek, 14 listopada 2011

Kalendarz

Listopad 2014

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kanał informacyjny

stat4u

Opcje Bloxa