REKLAMACJE W PLAY

Dochodzenie swoich roszczeń w Play - P4 Sp. z o.o.

Wpisy otagowane „odpowiedź na reklamację z Play do UKE”

 • środa, 02 listopada 2011
  • Sprzedaż na odległość w Play - moja historia cz.VII

   1)    W dniu 30.08.2011 r., za pośrednictwem UKE, otrzymałam następującą odpowiedź z Play (skierowaną do UKE, odpowiedź do mnie przyjdzie dopiero po kolejnej interwencji):

   "(...) w odpowiedzi na pismo, które otrzymaliśmy 16.08.2011r., dotyczące sprawy Pani X uprzejmie informujemy, że P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Taśmowej 7 („Spółka”, „P4”) zastosowała się do wezwania i dokładnie zbadała sprawę. Nasze stanowisko oraz wyjaśnienia przedstawiamy poniżej.

   Na podstawie szczegółowo przeprowadzonej analizy przedmiotu sprawy opartej na weryfikacji konta abonenckiego Pani X, jak również zgłoszeń zarejestrowanych w systemie P4 potwierdzamy, że w toku rozpatrywania przedmiotowej sprawy doszło po naszej stronie do nieprawidłowości. Przeprowadzony odsłuch rozmowy sprzedażowej z 13 czerwca 2011 roku pomiędzy pracownikiem Obsługi Klienta Play a Panią X, wykazał, że konsultant zaproponował Abonentce warunki oferty LongPlay II 29 RePlay Exstra Stan Darmowy. Pani X wyraziła zgodę na kontynuowanie umowy nr xxxx/yyyyyyyyyy/xxxxxxxxx, w oparciu o zaproponowane przez konsultanta Obsługi Klienta Play warunki, niemniej w wyniku błędu pracownika Obsługi Klienta Play do systemu P4 zostało wprowadzone zamówienie na taryfę LongPlay II 129. Serdecznie przepraszamy Klientkę za wprowadzenie błędnej taryfy na koncie nrxxxxxx oraz związane z tym niedogodności.

   Powyższe kwestie były przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego nr xxxxxxxxxxxx, które wpłynęło do Spółki 3 lipca 2011 roku. Niemniej sprawa nie została jeszcze rozpatrzona. Zapewniamy, że w ciągu najbliższych dni na powyższą reklamację zostanie udzielona odpowiedź, za co przepraszamy.

   Zapewniamy, że P4 stoi na stanowisku, iż każde otrzymane zapytanie powinno zostać obsłużone przez Spółkę w jak najkrótszym terminie oraz z należytą uwagą. Niemniej zaznaczamy, że równie istotną kwestię stanowi dla nas rozpatrzenie sprawy w sposób rzetelny i satysfakcjonujący Klienta. W oparciu o uzyskane informacje P4 mimo przekroczenia ustawowego terminu na rozpatrzenie reklamacji uznało roszczenia Abonentki za zasadne. Dodatkowo informujemy, że ww. piśmie Klienta skorzystała z prawa odstąpienia od ww. warunków w terminie określonym w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne art. 56 ust.6 oraz Ustawie „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” z dnia 2 marca 2000 roku (dalej: Ustawa) art. 7 ust. 1. Zgodnie z art. 7 ust.3 Ustawy „w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty” od najbliższego okresu rozliczeniowego, tj. 20 września 2011 roku na koncie Pani X zostaną przywrócone warunki poprzednio obowiązującego Aneksu. Dodatkowo Spółka skoryguje opłaty związane z warunkami aneksu, naliczone na fakturach: nr F/xxxxxxxx/xx/xx, nr F/xxxxxxxx/xx/xx, nr F/xxxxxxxx/xx/xx.

   Spółka zdaje sobie sprawę, iż zaistniała sytuacja nie wpłynęła pozytywnie na wizerunek Spółki. Dlatego też skontaktowaliśmy się z Klientką celem zaproponowania dodatkowych komponentów rekompensaty za zaistniałą sytuację. Niemniej Pani X nie chce podejmować wiążących decyzji oraz czeka na propozycję rekompensaty zawarte w niniejszym piśmie. Powyższym w ramach rekompensaty Spółka proponuje pakiet 60 minut do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci przez pięć kolejnych okresów rozliczeniowych, od momentu aktywacji dla numeru xxxxxxxxx.

   Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację, jak również wyrażamy nadzieję, że dalsza współpraca pozwoli odbudować pozytywne relacje. Zapewniamy, że dołożymy ku temu wszelkich starań.

   Wyrażamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym piśmie pozwolą na polubowne zakończenie rozpatrywanej sprawy, a dalsza współpraca będzie dla Pani Z źródłem zadowolenia oraz satysfakcji. Niemniej w przypadku pojawienia się dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu z P4 (…)”

   2)    Okazało się jednak, że konieczna była jeszcze jedna interwencja w UKE, żeby wyegzekwować od Play zawarte w ww. piśmie obietnice, o czym w kolejnej notce.

    Notki z tej samej kategorii:

   1)  http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/09/Dlaczego-blog-o-PLAY.html

   2) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/09/Sprzedaz-na-odleglosc.html

   3) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/09/Sprzedaz-na-odleglosc-moja-historia-czI.html

   4) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/10/Sprzedaz-na-odleglosc-moja-historia-czII.html

   5) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/10/Sprzedaz-na-odleglosc-moja-historia-czIII.html

   6) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/10/Sprzedaz-na-odleglosc-moja-historia-czIV.html

   7) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/10/Sprzedaz-na-odleglosc-moja-historia-czV.html

   8) http://reklamacjewplay.blox.pl/2011/10/Sprzedaz-na-odleglosc-w-Play-moja-historia-czVI.html

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   emi_grise
   Czas publikacji:
   środa, 02 listopada 2011 08:41

Kalendarz

Listopad 2014

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kanał informacyjny

stat4u

Opcje Bloxa